Измерване на usability на сайт

Подобряване на съществуващ портал

КЛИЕНТ И ЦЕЛ
Голяма телекомуникационна компания планира промяна във визията на сайта си – в частта, където потребителите се логват за информация за техните сметки и услуги (персонализирания портал).

МЕТОД
Проведохме изследване с 15 участници. Методът, който използвахме, представляваше смесена изследователска техника: дълбочинно интервю и тест на ползваемостта чрез пряко наблюдавано изпълнение на 8 задачи. Направихме сравнение между сайта на възложителя и този на конкурентите му.

РЕЗУЛТАТИ И ПОЛЗИ 
Възложителят получи директни впечатления за начина, по който клиентите използваха неговия и конкурентните портали. Допълнително, изведохме препоръки по отношение на дизайн, навигация, функционалност и разбираемост на информацията, въз основа на които порталът за обслужване на клиенти беше цялостно подобрен.